12 Alice To Zouroku luachan a bhuaileas tu ceart anns na * faireachdainnean *