12 den anime as motha mu chultar Iapanach a chumas aoigheachd dhut