Na 30+ Zetsuen as motha no na luachan as fheàrr a-riamh