33 de na luachan as inntinniche as inntinniche a bhios a ’cumail riut