38 de na daoine as motha a th ’ann an D. Grey bho na caractaran as fheàrr