49 de na h-earrannan as inntinniche aon phìos fad na h-ùine