6 de na leasanan beatha as motha a tha rin ionnsachadh bho chogaidhean bìdh