9 luachan cumhachdach Iori Nagase gu bhith air am brosnachadh le