Iomadachd bodhaig anime, agus mar a thàinig e gu bith thairis air na bliadhnaichean