Na luachan as motha bho thuras Kino a bheir ort do bheatha a cheasnachadh beagan a bharrachd