Cho cudromach ‘s a tha riochdachadh dubh (agus donn) ann an anime