A bheil Anime na dhroch bhuaidh? A-mhàin ma chreideas tu na 4 breugan a tha daoine ag innse