Anns an Fhaoilleach 2017 rinn mi 9 fàisneachdan mun ghnìomhachas anime. Thàinig 6 dhiubh sin fìor