Tha na 25 dùthchannan as fheàrr far a bheil luchd-ath-bhreithneachaidh eadar-ghnèitheach cumanta