AN TRUTH mu dheidhinn Anime Object nach eil duine a ’bruidhinn mu dheidhinn