An liosta dheireannach de luachan “luchd-slaodaidh” a bheir air ais thu!